Bokningsvillkor

YOU CAN FIND OUR GENERAL PROVISIONS IN ENGLISH HERE.

Anmälan
Anmälan är bindande för utställaren tills den antagits eller avböjts av Nolia. Bindande avtal träffas det datum då order-/bokningsbekräftelse skickas till utställaren. 

Avbokning
Utställaren äger rätt att avboka avtalet, men endast skriftligen och inom 14 dagar från den först erhållna orderbekräftelsen (avsändardatum).
Vid senare avbokning debiteras utställaren 100 (etthundra) procent av monterhyran om inte annat angivits i orderbekräftelsen eller fakturan.   
Erlagd anmälnings-/grundavgift återbetalas aldrig.

Medutställare
För varje medutställare, företag vars produkter eller tjänster erbjuds eller marknadsförs i er monter, debiteras huvudutställaren en avgift på 1500 kronor. Medutställarna kommer att marknadsföras i utställarlistan på vår hemsida samt i mässtidningen. 

Betalningsvillkor
Kostnaden för hyra ska vara inbetald till Nolia senast 2 månader före mässans start eller vid en annan av Nolia bestämd förfallodag. Vid sen bokning ska fakturan vara betald innan mässans start. Nolia tar ej emot kontanta medel för betalning av fakturor. Kortbetalning kan godtas, detta sker i sådana fall mot en avgift på 1500 (ettusen femhundra) kronor.

Alla Nolia AB:s allmänna bestämmelser hittar du i denna pdf.