Säkerhet

Nolias säkerhetsarbete

Information in English - here

Nolia AB är Covid-certifierade och stöttar initiativet ”Vi ses säkert”. Vi ser till att alla möten är trygga hos oss.

Så gör vi dina möten säkra 

Covid-certifering

Nolia har certifierats enligt samma standard som Sveriges övriga, största mässarrangörer: Stockholmsmässan, Svenska Mässan Gothia Towers, Elmia och Easyfairs.

Genom certifieringen har Nolia kvalitetssäkrat sina smittskyddsrutiner för covid-19. Certifieringsarbetet är en del av samarbetsprojektet ”Vi Ses Säkert” som Nolia och övriga nämna anläggningar inledde redan i början av pandemin.

Den internationella certifieringen är framtagen av SAFE Asset Gruop och innebär att anläggningarnas förberedelser och rutiner för att hantera covid-19 har godkänts enligt standarden ”Covid-19 Compliant”.

Läs mer om arbetet hos de övriga mässarrangörerna här: 

Läs mer om certifieringen här

Läs mer om SAFE Asset Group här

Mer om Vi ses säkert och Nolias arbete

Länk till Vi ses säkert

Nolias säkerhetspolicy

Vill du läsa vår policy i sin helhet kan du ladda hem och läsa den som pdf

Nolia är fast beslutna att skapa en säker och hälsosam miljö för våra medarbetare och besökare och det är vår prioritet att säkerställa säkerheten för vår personal och våra kunder på våra arbetsplatser.

Vi kommer ständigt att arbeta för att bedöma säkerhetsriskerna för vår verksamhet och att arbeta proaktivt för att säkerställa säkerheten för vår personal, leverantörer, utställare och besökare på våra mässor och konferenser.

Nolias säkerhetspolicy beskriver våra ställningstaganden vad gäller säkerhet, liksom våra ställningstaganden gällande hälsa och välbefinnande för våra medarbetare, leverantörer och besökare. Det omfattar alla aspekter av säkerhet, inklusive specifika åtgärder när det gäller covid. Alla våra mässor/konferenser är skyldiga att följa relevanta lagar och förordningar. Nolias policy och dess anslutna standarder och andra interna förfaranden kan dock gå utöver sådana lagar och förordningar.

  • Vi är fast beslutna att skapa en hälsosam och säker arbetsmiljö för alla medarbetare.
  • Vi är dedikerade till att skapa en trygg och säker miljö för medarbetare, besökare och människor som arbetar i våra lokaler. Vi ser kontinuerligt över och utvecklar vårt säkerhetsarbete.
  • Vi förväntar oss att alla medarbetare tar ansvar för att skapa och upprätthålla säkra, och hälsosamma arbetsförhållanden. Detta inkluderar att följa gällande lagstiftning samt interna regler, förordningar och planer. Medarbetarna har också ett ansvar att identifiera och rapportera eventuella osäkra arbetsrutiner eller arbetsförhållanden och vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder. Alla chefer förväntas föregå med gott exempel när det gäller att skapa en hälsosam och säker arbetsmiljö.
  • Vi förväntar oss att alla besökare och leverantörer tar ansvar för att skapa och upprätthålla säkra och hälsosamma arbetsförhållanden. Detta inkluderar att följa gällande lagstiftning samt interna regler, förordningar och säkerhetsplaner. Besökare och leverantörer har också ett ansvar att identifiera och rapportera eventuella osäkra arbetsrutiner eller arbetsförhållanden och vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder.