Suröl

Suröl är kanske en av dom mest utstickande ölstilarna. Surt, fruktigt och ofta med en väldigt egen smak så är den lätt att särskilja. Men hur gör man egentligen suröl? Vad finns det för olika stilar på suröl?

40 platser

Pris: 295 kr

Provningsledare Linus Persson

Lokal: Vardia

Tid: 16.00-17.00