Whiskyprovning

Vad kan man hitta i Tjaerdalens spännande whiskyportfölj?

Vi har hunnit samla på oss ett antal whiskybuteljeringar i små upplagor, allt från unika fat som vi letat upp och själva fått möjlighet att buteljera under eget namn som oberoende buteljerare, buteljeringar som har tagits fram speciellt för oss tillsammans med våra samabetspartners, till egen produktion av mognadslagring och slutlagringar av whisky på egna fat lagrade i eget lager invid vår tjärdal.

Vi väljer ut och provar 4-5 olika sorters färdig whisky av olika karaktär, ålder, lagring, styrka etc samt något smakprov ur våra fat.

Provningsledare: Peter Jakobsson och/eller Anders Wink från Tjaerdalen Beer & Whisky.

Tid: Lördag 20 oktober, 15.00-16.00

Pris: 295 SEK