Information om Covid-19 (Coronavirus) 11 mars

Info 18 mars

”Vi jobbar med utgångspunkten att våra mässor går att genomföra”

Med anledning av införandet av ett förbud mot allmänna sammankomster med fler än 500 personer, följer nu Nolia utvecklingen.

– Vi jobbar med utgångspunkten att våra mässor går att genomföra, men kommer att ge besked om eventuella förändringar i god tid för alla inblandade, säger Jonas Dahlberg, vd på Nolia AB.

Under kvällen onsdag 11 mars kom beskedet att det införs ett förbud mot allmänna sammankomster med fler än 500 personer, ett beslut taget efter förslag från Folkhälsomyndigheten.

I Folkhälsomyndighetens kommentar till förslaget skriver de att ”ett sådant beslut från regeringen bör omprövas kontinuerligt i samråd med Folkhälsomyndigheten, och inte gälla längre än nödvändigt”.

Det är en lång rad kommande mässor som kan bli berörda, framför allt de som anordnas av Nolia under första halvåret 2020: Nolia trädgård som inleds 24 april, Nolia Beer i Luleå som startar 29 maj och Euro Mine Expo som öppnar 9 juni.

– Det finns fortfarande tid att kunna avvakta utvecklingen, något som vi kommer att göra. Samtidigt kommer vi att ge besked om genomförandet av våra mässor i god tid innan deras öppning för att ge alla berörda så goda förutsättlningar som möjligt att förhålla sig till våra beslut. Vi har en tid arbetat med att ta fram alternativa planer för varje mötesplats baserat på ett antal troliga scenarion om utvecklingen, säger Jonas Dahlberg, vd på Nolia AB.

 

Mer information finns på dessa länkar:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/

https://www.ecdc.europa.eu/en

Läs också mer här på vår hemsida.