Skellefteå Bryggeri AB

Skellefteå bryggeri AB startade sin första bryggning midsommar 2011 i Kurjoviken, med ett bryggverk på 500 liter och en lagringskapacitet på 6000 liter. Våren 2015 flyttade vi in i nya lokaler i centrala Skellefteå.

http://skellefteabryggeri.se/